Over Healthy Ageing

Over Healthy Ageing

Bij gezond ouder worden spelen veel factoren een rol die het fysieke, psychische en sociale welbevinden van een mens bepalen. Voor ons, actief in de ruimtelijke ontwikkeling, zijn de beïnvloedingsmogelijkheden van de fysieke gezondheid al behoorlijk. Maar vooral de mogelijkheden om de sociale (en deels ook de psychische) gezondheid van mensen te verbeteren zijn veel groter zijn dan we gewoon zijn te beseffen.


Het is een maatschappelijke wens geworden dat mensen zelf de regie houden over hun leven en actief en zelfstandig oud worden. Dat willen ouderen zelf ook wel maar zodra mensen lichamelijk of mentaal achteruit gaan, komen deze wensen in de verdrukking. Fysieke gezondheid is belangrijk maar aandacht, het gevoel ergens bij te horen, zinvolle bezigheden te hebben, gezien te worden, dat alles maakt het leven  veel waardevoller. Daarom voelen we ons uitgedaagd om slimme oplossingen te vinden voor nieuwe woonvormen. Om de kwaliteit van leven te vergroten en de maatschappelijke lasten van gezondheid te verminderen.

Dat doen we natuurlijk tegen de achtergrond van een groter wordende, oudere bevolking. Maar onze ideeën over oplossingen zijn niet leeftijdgebonden want gezond ouder worden is belangrijk voor jong en oud. Sterker nog, we zijn ervan overtuigd dat juist nieuwe combinaties van bewoners bijdragen aan slimme oplossingen. We maken dus geen seniorenhuisvesting of zorgvastgoed maar zoeken juist synergie tussen mensen, tussen ouderen en jongeren, tussen mensen die zelfredzaam zijn en zij die ondersteuning nodig hebben. Daarom noemen wij ons programma ‘Wonen is meervoud’.

Sociale duurzaamheid als leidraad voor nieuwbouw

Interview met Theo de Boer en Ed Heijstee over hoe duurzaamheid voor een sociale agenda ingezet kan worden. Gepubliceerd in Valstar Visie.

Datum uitgave
2017
Taal
Nederlands
Website auteur
wonenismeervoud.nl

Goed ontworpen buurten kunnen bijdragen aan Healthy Ageing

Op het seminar ‘Wonen is Meervoud’ georganiseerd door Did Vastgoedontwikkeling spraken wetenschappers, politici, zorgprofessionals en financiers over de invloed van de gebouwde omgeving op het gezond oud worden. De conclusie: goed ontworpen buurten en gebouwen kunnen bijdragen aan ‘Healthy Ageing’.

Lees meer

'Goed ontworpen buurten kunnen bijdragen aan Healthy Ageing’

Op het seminar ‘Wonen is Meervoud’ georganiseerd door Did Vastgoedontwikkeling spraken wetenschappers, politici, zorgprofessionals en financiers over de invloed van de gebouwde omgeving op het gezond oud worden. De conclusie: goed ontworpen buurten en gebouwen kunnen bijdragen aan ‘Healthy Ageing’.

‘Ontwerp je buurt zo dat het aantrekkelijker is om de fiets te pakken om naar de supermarkt te gaan dan met de auto. Je fiets moet thuis dan dichtbij en droog staan. Er is natuurlijk een goed fietspad nodig en als je bij de supermarkt bent ook prima plekken om je fiets veilig neer te zetten.’ Met dit voorbeeld illustreerde stedenbouwkundige Rob van der Velden hoe je een buurt kunt ontwerpen die uitnodigt tot een gezonde levensstijl.

Nieuwe bevolkingssamenstelling

Op het seminar stelde Joost Degenaar, programmadirecteur van het Groningse Centre of Expertise Healthy Ageing, dat we nu nog steeds ten onrechte de bevolkingspiramide gebruiken. Zo vertelde hij dat de piramide iets uit de jaren vijftig is. In die tijd waren er veel meer jongeren en relatief weinig 65-plussers. Nu is dat beeld volledig gekanteld. Anno 2016 zien we een stabilisatie van het aantal jongeren en een explosieve groei van 65- en 85-plussers, aldus Degenaar.

Dit leidt volgens Degenaar tot hogere zorgkosten: ‘van elke euro die we straks als land verdienen gaat 20 cent naar de zorg.’ Verder stelde hij dat er grote verschillen terug zijn te zien in levensverwachting. Zo kunnen inkomen, opleiding en opvoeding leiden tot een verschil met 17 gezonde levensjaren, stelt Degenaar.

Utrecht

Dit aanzienlijke verschil in gezondheid werd geïllustreerd door Hetty Linden, directeur Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, met cijfers uit haar stad. Zo blijkt dat inwoners van de wijk Overvecht gemiddeld twaalf jaar minder in goede gezondheid leven dan de inwoners van de daarnaast gelegen wijk Tuindorp.

Utrecht probeert dit voortvarend op te pakken en haar ambitie om de gezondste stad van Nederland, en zo mogelijk ook in Europa te worden, te realiseren. De stad probeert dit door middel van een programma dat zich richt op innovatief ontwerpen van gebouwen en wijken, maar ook door programma’s die bijvoorbeeld jonge kinderen stimuleren zelf naar school te fietsen.

Happy Ageing

Er werd tijdens het seminar ook een kanttekening geplaatst bij het concept van ‘Healthy Ageing‘. Wethouder Janny Bakker-Klein van de gemeente Huizen: “we moeten oppassen dat we niet alleen kijken naar gezondheid, sport en bewegen. Ik zou willen pleiten voor gelukkig oud worden in plaats van gezond oud worden.”

Naast gezondheid telt ook of je actief deel uitmaakt van de samenleving, of je financiële situatie niet zorgelijk is. En of er een bepaalde vorm van zingeving is. Misschien ben je niet helemaal gezond, maar door deze andere aspecten wel heel gelukkig.’ De deelnemers aan het seminar concludeerden uiteindelijk dat er geen sprake moet zijn van ‘Healthy Ageing‘ maar van ‘Happy Ageing‘.

Datum uitgave
november 2016
Taal
Nederlands
Website auteur
stadszaken.nl

Centre of Expertise Healthy Ageing

In de innovatiewerkplaatsen van het CoE HA werken onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk aan oplossingen voor actuele problemen in de zorg en welzijn. 

Datum uitgave
oktober 2016
Taal
Nederlands
Website auteur
Centre of Expertise Healthy Ageing

Seminar Nieuwe woonvormen en Healthy Ageing

DSC03387
DSC03390
DSC03403
DSC03409

Presentaties van sprekers op ons seminar van 3 november 2016 in de vorm van sheets van drs. Degenaar (Hanzehogeschool Groningen), drs. Vogel (Zonnehuisgroep Amstelland), drs. Drenth (Bouwinvest), drs. Linden (gemeente Utrecht) en ir. Van der Velden (BNSP, Atelier Dutch).

Datum uitgave
2016
Taal
Nederlands
Website auteur
wonenismeervoud.nl

Healthy Ageing

Magazine van de Hanzehogeschool Groningen met een overzicht van de breedte van het thema Healthy Ageing en de wijze waarop de Hanzehogeschool met kennis bijdraagt aan zorg en gezondheid.

Datum uitgave
augustus 2014
Taal
Nederlands
Website auteur
hanze.nl/healthyageing

Health and wellbeing in homes

Rapport van de UK Green Building Council over gezondheidsaspecten die een rol spelen bij de gebouwde omgeving en de wijze waarop ontwerpers en professionals dat kunnen beïnvloeden.

Datum uitgave
juli 2016
Taal
Engels
Website auteur
UK Green Building Council

DID Vastgoedontwikkeling BV

Computerweg 4
3542 DR Utrecht
info@didbv.nl
0346-283711 (Maya Sluyter)