Over ons

Een woonvorm waar je actief en gezond oud kunt worden is meer dan een gezonde woning in een goede wijk. Wij richten ons juist op het schaalniveau van een buurtschap want op dit niveau organiseer je gezamenlijkheid het best. Door het in te bedden in de programmatische, ruimtelijke en organisatorische opzet. Maar je kunt doelgroepen mengen in een prachtig ontworpen woongebouw gericht op ontmoeting en beweging maar daar bouw je nog geen woongemeenschap mee.

Mensen moeten elkaar tegen willen komen, met elkaar activiteiten willen ondernemen en soms uit hun isolement gehaald worden. Daarom willen we dat bewoners vanaf de start betrokken worden en kunnen vormgeven aan de ruimtelijke opzet en de architectuur en zelf de buitenruimte gaan beheren. En willen we dat bewoners zelf organisatiekracht ontwikkelen. Door het te ondersteunen met specifieke faciliteiten en tools op maat.

Wij werken vanuit een gemeentelijke woonvisie en vanuit een specifiek gebied omdat ouderen graag in hun omgeving willen blijven wonen. We testen met workshops voor geïnteresseerde bewoners hoe de wijze van samenleven, de gemeenschappelijke ruimten en de woningen eruit kunnen zien. Om de ambitie uit de woonvisie te realiseren en te kunnen voldoen aan de behoeften uit de wijk.

We zijn in staat risicodragend projecten te realiseren met woningen in de vrije huur- en koopsector. Voor sociale huur werken we samen met corporaties en voor extramurale zorg met zorginstellingen. 

Ed Heijstee

Mijn naam is Ed Heijstee, als directeur van DID Vastgoedontwikkeling zet ik mij ervoor in dat de gebruiker het startpunt vormt van onze plannen. Wij verbinden bewoners direct met de plek en organiseren daarom het vastgoedproces anders. Wij schakelen het commerciële, plantechnische en besluitvormingsproces parallel en werken met een consumentenmanager.

Rob van der Velden

Rob van der Velden

// Atelier Dutch

Mijn naam is Rob van der Velden. Ik ben directeur van Atelier Dutch, een ontwerpbureau voor landschap, stedenbouw en architectuur. In onze totaalconcepten laten we landschap, stedenbouw en architectuur samenkomen. Mijn hart ligt bij vraaggestuurde en duurzame ontwikkeling.

Theo de Boer

Theo de Boer

// Valstar Simonis

Mijn naam is Theo de Boer en ik ben directeur bij Valstar Simonis. Wij zijn een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau op het gebied van duurzaamheid, comfort en veiligheid in gebouwen. Ik adviseer vanuit diverse disciplines en met beide benen op de grond.

Maya Sluyter

Mijn naam is Maya Sluyter, als directiesecretaresse van DID Vastgoedontwikkeling voel ik me als een spin in het web. Mijn filosofie met dressuur gebruik ik ook in mijn werk: geduld en harmonie.

Theo Dohle

Theo Dohle

// De Wijde Blik

Mijn naam is Theo Dohle van De Wijde Blik. Mijn bureau is specialist in communicatie bij ruimtelijke ontwikkeling. Mijn expertise en het plezier in mijn werk ligt bij gebiedscommunicatie en de begeleiding van processen waar bewoners actief in participeren.

DID Vastgoedontwikkeling BV

Computerweg 4
3542 DR Utrecht
info@didbv.nl
0346-283711 (Maya Sluyter)