’s-Gravenzande

Voor Waelpark, aan de ecologische zone tussen ’s-Gravenzande en Naaldwijk hebben wij een fraai plan ontwikkeld voor 32 woningen in een losse verkaveling van verschillende typologieën met een prettige geborgenheid. Ook op Dorpsveld gaan de bewoners samen een buurtschap maken. Jong en oud, zelfredzaam en lichte-zorgbehoevend. Vanaf het begin in een proces van co-creatie en na oplevering in het samen beheren van de gezamenlijke groene ruimte. Januari 2017.

DID Vastgoedontwikkeling BV

Computerweg 4
3542 DR Utrecht
info@didbv.nl
0346-283711 (Maya Sluyter)