Stadsveld

Samen een avontuurlijke buurt maken

Hoe maak je een nieuwe avontuurlijke buurt in de stad? Met openheid en geborgenheid, waar gezond en actief leven centraal staat. Een omgeving die ontmoetingen mogelijk maakt en waar je kunt spelen en ravotten. Voor mensen die van de stad houden en daar willen (blijven) wonen.

De bewoners van Stadsveld willen verder kijken en er zijn voor elkaar. Ze zoeken nabuurschap en saamhorigheid en weten dat je een gezonde levensstijl zelf maakt. En dat je het milieu beschermt als je daar moeite voor doet. Op Stadsveld wonen jonge stichters en stadsveteranen bij elkaar en daarom is het anders opgezet. Met nieuwe openbare ruimte voor de wijk, met groene ruimten en gaanderijen. Met eigen plekken waar je fijn kunt rondwandelen, even kunt verblijven maar ook lekker kunt rennen en ravotten. Om ruimte te bieden voor spontane activiteiten.

In Stadsveld zijn de groene ruimten van de bewoners die de ruimte ook beheren. Het is een energieneutraal woongebouw waar op buurtniveau net zoveel energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt. Daarbij zoeken we de samenwerking met de omgeving of met bestaande initiatieven. De ruimtelijke opzet is flexibel en faseerbaar met mogelijkheden om groepsgewijs je eigen huis te bouwen.

Stadsveld is een bijzonder woonconcept dat wij graag samen met u uitwerken voor een specifieke locatie waarbij wij lokale wensen en vereisten meenemen. Wij denken daarbij aan locaties waar de verbinding met het centrum voelbaar is. Met een diversiteit aan huishoudens in de omgeving en een prettig druktebeeld. De footprint voegt zich goed bij stedelijke bouwblokken in een gebiedsontwikkeling maar past bijvoorbeeld ook goed op een vrijkomende school- of bedrijfslocatie.

DID Vastgoedontwikkeling BV

Computerweg 4
3542 DR Utrecht
info@didbv.nl
0346-283711 (Maya Sluyter)