Eindhoven

In Eindhoven hebben we een plan ontwikkeld met een ambitieus gemengd programma als bijdrage aan een inclusieve samenleving. We richten ons op ouderen en jongeren, op stedelijke gezinnen en starters maar ook hoger opgeleiden en expats die voor een korte of juist voor een lange tijd in de stad willen wonen. Daarom hebben we verschillenden, prettige stadsruimten ontworpen, die we aan elkaar verbinden met dwaalroutes, en introduceren we gemeenschappelijke interieurs en exterieurs om sociale contacten beter te laten ontstaan. Februari 2017.

DID Vastgoedontwikkeling BV

Computerweg 4
3542 DR Utrecht
info@didbv.nl
0346-283711 (Maya Sluyter)